I 2017 gav Verbum forlag ut bok «Alle år har du sett meg». Boken er skrevet av Anne Kristin Aasmundtveit og inneholder nye salmer og bønner til alle kirkeårets dager. En stor ressurs for de som jobber med gudstjenester, og en mulighet for oss alle til å få nye perspektiver over Bibelens tekster.

Nå foreligger sangene arrangert slik at de kan synges som allsanger, synges av kor og solister og akkompagneres med orgel og piano.

Last ned sangene og bruk dem!

Notene finner du på siden: Noter