Mannskoret Vestergabet er i gang med sitt fjerde album. Nå, før påsken 2020, lanserer koret en av sangene fra det nye prosjektet som heter «My American Book of Hymns»: 

Innspillingen av den nye CDen begynte våren 2019. Koret har jobbet mye med de nye sangene og tatt innspillingene over tid. Planen nå var å gjøre hele innspillingen ferdig i løpet av våren. Det ble selvfølgelig umulig å få til i den utfordrende tiden vi alle lever i nå. Håpet er gjøre alt ferdig til høsten.

Amerikansk musikk har betydd mye for det kirkelige livet for mange av oss. Og vi kan alle mange av disse salmene, og selv om de har kommet fra et annet kontinent, er de blitt en stor del av vår identitet. Repertoaret er stilmessig svært mangfoldig. Amerikanske spirituals, folkemusikk, country, gospel og mer høykirkelige salmer. Jon Kleveland som er korets dirigent og arrangør, har brukt mye tid på å finne amerikanske salmer. Det har vært et stort landskap med mye vakker og berørende opplevelser. Noen av salmene er kjente i vårt land, men koret presenterer også mange salmer som ikke er så godt kjent. Gled dere til å høre vakre amerikanske salmer, forteller Jon.

Fordi innspillingen ble utsatt, ønsker da koret å lansere en kjent påskesalme nå, våren 2020: Were you there.

Stream sangen her