20 år med Reflex

 

Historien

I september 1973 ble ungdomskoret Reflex offisielt stiftet i Østre Frikirke i Oslo. Koret sprang ut fra menighetens juniorarbeid, men ble åpnet for «voksen ungdom» i forbindelse med stiftelsen. I likhet med mange andre «nye ungdomskor» på denne tiden betød satsingen på et gospelpreget, moderne repertoar både stor popularitet i det frikirkelige ungdomsmiljøet og en viss skepsis fra den noe eldre garde. Blant annet ble Reflex første opptreden på Bibelcampen på Dvergsnestangen sommeren 1974, møtt med et innlegg i Frikirkeorganet «Budbæreren» som at det bare var sagmuggen som manglet på at sirkuset skulle være fullkomment da Reflex sto på podiet. På tross av en viss motstand altså, var imidlertid oppslutningen om koret stor og utviklingen positiv.

Det måtte imidlertid bli et nytt ti-år før Reflex skulle begynne å markere seg utenfor sitt eget kirkesamfunn. I 1980 fremførte Reflex musikalen «Kallet» skrevet av korets unge dirigent og musikkstudent, Martin Alfsen. Halvannet års tid senere forelå den på plate. Selv om platen ikke kan regnes som noen stor kunstnerisk eller kommersiell suksess, trakk fremføringen av «Kallet» mange mennesker og viste korets og dirigentens vilje til å følge opp Reflex´ opprinnelige intensjoner om å «nå ut».

Våren 1984 ble sangere fra Reflex spurt om å være med på originalfremførelsene av musikalen «Exodus» skrevet av Svein Gundersen og Finn Pedersen. Gundersen og Pedersen ble begeistret over korets innsats og samarbeidet resulterte i LP-utgivelsen «Reflex» på labelen til Storm Productions. Platen forelå sommeren 1985 og ble Reflex´ «gjennombrudds utgivelse». Den ble den første gospelkorplaten som endret Dagblad-listen og sangen «Aldri mer Hiroshima» fra platen var stadig å høre i NRK og var bl.a. innom «Norsktoppen».

NRK TV produserte flere sangprogrammer med koret i 86, 87 og 89, og en turné med den britiske artisten Adrian Snell bidro også til å føre Reflex i møte med stadig nye publikumsgrupper. Våren 1988 kom «Shine your light» som i stil lå langt nærmere «svart gospel» enn tidligere. Platen var den første som var produsert av dirigent Alfsen, og den ble fulgt opp med et omfattende turnéprogram og korets 15-års jubileumsfeiring samme høst. Responsen uteble ikke og «Shine your light» førte Reflex inn i gruppen av de mestselgende gospelartister i Norge. Samme år fikk Reflex prisen som «Årets kristne artist» av ungdomsbladet Treff.

Vinteren 1989 skapte Reflex historie ved å opptre i Londons Royal Albert Hall for over 4000 mennesker etter invitasjon fra Adrian Snell. På høsten samme år dro Reflex på sin første turné til Danmark. Sangerne var ikke forberedt på den enorme begeistringen det tydelig «sulteforete» danske publikummet skulle møte dem med. Danske TV2 overførte konsertene og høsten etter ble suksessen gjentatt, denne gang med TV-opptak fra Danmarks Radio.

Sommeren 1990 kom «Til din ære» som med sin effektive kombinasjon av lovsang og gospel ble liggende i et halvt år på Master Music´s «20 på topp»-liste og der sanger som «Vi vil synge til din ære» og «Det ditt ord» stadig er å høre i NRK-andakter og kristelige nærradiosendinger. Både Richard Smallwood og samarbeidspartner for Reflex gjennom flere år, Roland Utbult, var gjester på platen.

Våren 91 begynte Reflex arbeidet med juleplaten «Julenatt». Produsent Martin Alfsen, var så fornøyd med de første innspillingene at han kontaktet Eivind Rølles i storselskapet BMG for å lobbe interessen. BMG tente på produktet og ga ut «Julenatt» i desember 1991. Selskapets engasjement og kontakter førte til TV-opptredener for Reflex i beste sendetid både i NRK og på TVNorge denne julen.

Mens 1992 i stor grad var et oppladningsår med innøving og innspilling av nytt repertoar er 1993 Reflex´ mest aktive år til nå.  I mars ble «Denne dagen» som er korets hurtigste selgende utgivelse til nå, lansert. Opptredener på TV2 og i TVNorges «Casino» har i kombinasjon med en omfattende vår- og sommerturné som ble avsluttet med gospelgudstjeneste for 15.000 speidere under landsleiren på Eidsskog, ført koret i kontakt med flere mennesker enn noen gang tidligere. Jubileumsåret rundes av med gallakonsert i Oslo Konserthus og utgivelsen av «De 20 beste».  Det er imidlertid ingenting som tyder på at dette betyr noe som helst i retning av en avslutning for Reflex. 20-åringen er høyst oppegående og motivasjonen til å reflektere evangeliet om Jesus gjennom kvalitetsmusikk er neppe mindre hos dagens Reflex´ere enn for de som startet det hele for 20 år siden.

 

Reflex og Frikirken

I likhet med mange kor i Norge har Reflex menighetstilknytning og koret definerer seg som en del av Østre Frikirkes ungdomsarbeid, men har helt fra starten av hatt en sterk målsetting i retning av utadrettet virksomhet. Selv om mange av sangerne i dagens Reflex har tilknytning til andre menigheter og samfunn, holder koret fast på sin tilhørighet og synger jevnlig på møter og gudstjenester i Østre Frikirke. Frikirkens senter på Dvergsnestangen fikk faste årlige besøk av Reflex i perioden 74-84 og også i de senere år har koret med jevne mellomrom besøkt dette stedet. I jubileumsåret er fortsatt ur-reflexere aktive i koret. Det er den nåværende dirigenten som begynte sin karriere på basstemmen i koret etter gjennomført stemmeskifte, og Bjørn Norum som begynte som gitarist i koret, men senere har «avansert» til sanger og solist. Begge har vært medlemmer i Østre Frikirke fra barnsben av.

 

De som har ledet koret

Reflex har i sin 20-årige virksomhet kun hatt to musikalske ledere. Det er Trygve Moe som var med å starte koret og ledet det fram til høsten 1977 da Martin Alfsen overtok. Som assisterende dirigent for Trygve Moe fungerte Alf Petter Hammersmark de første årene. Han ble avløst av Brita Skogly Kraglund som også assisterte Martin Alfsen fram til 1980. Visedirigent i jubileumsåret er Lillian Haugesten Johnsen. 

Reflex har en demokratisk styreform med et valgt styre og formann. Med korets omfattende virksomhet og sterke økonomiske satsinger er spesielt formannsfunksjonen sentral. Reflex første formann var Gunnar Hammersmark som satt i perioden 1973-77. Dag Thomassen overtok i 1978 og var formann ut 1982. Jon Pascen Knudsen hadde et knapt år i formannsvervet før Tom Erling Backe overtok og satt i perioden 1983-85. I 1986 overtok Frank Oterholt som ble avløst av Terje Wehus i 1987. I 1992 fikk Reflex sin første kvinnelige formann, Hilde Larsen. I jubileumsåret er Henning Rustad Reflex´ nyvalgte formann.

 

Litt om dem som Reflex har samarbeidet med

t av merkevarene ved Reflex har vært at koret stadig har forsøkt å finne nye interessante vinkler og har søkt samarbeid med solister og musikere fra forskjellige hold. På samme måte som profesjonelle orkestre ofte engasjerer solister har koret villet utvide sitt fargespekter på denne måten. Flertallet av de artistene som har opptrådt med Reflex tilhører naturligvis vårt eget skandinaviske gospelmiljø: Evie Tornquist sang med Reflex høsten -78 i forbindelse med Billy Grahams store kampanje det året. Roland Utbult sang med Reflex for første gang i 1983 og har senere gjort det en rekke ganger. Andre skandinaviske artister koret har turnert eller konsertert med er: Rune Larsen, Hilde Kjeldsen, Hans-Inge Fagervik, Per-Erik Hallin, Jan Groth, Elisabeth Ødegård, Kari Gjærum og Nora Brockstedt. Et av Reflex´ virkelig store løft var å være kjernekor under oppførselen av Händels «Young Messiah» i Oslo Konserthus i oktober 1991. Med et Reflex-band forsterket med50 musikere fra Gospelsymfonikerne, høstet framførelsen stående applaus fra et fullsatt Oslo Konserthus. Solister var Frank Årdahl, Sigvart Dagsland, Anne Karin Kaasa og Per Søetorp.

Av de utenlandske artistene Reflex har sunget med er briten Adrian Snell allerede nevnt. Reflex framførte hans bibel-oratorium Alpha & Omega på Skjærgårdsgospel sommeren 1986.

Året etter turnerte Adrian og Reflex med verket i Norge og fremførte det på kirkefestspillene i Kristiansand, Ungdomsfestivalen på Hedmarktoppen, Christian Artists i Holland og i Londons Royal Albert Hall. Reflex har også turnert med den tyske keyboardisten Dieter Falck. Ellers har koret sunget New Orleans-gospel med T.C. Hawkins, turnert i Danmark med Jessy Dixon og sunget med Andrae og Sandra Chouch ved flere anledninger. Richard Smallwood sang sin egen «He gave med sunshine» på «Til din ære»-utgivelsen og foreløpig siste skudd på stammen av gjestesolister med Reflex er gospelfyrverkeriet Tammie Gibson fra Los Angeles.

Koret har også ved flere anledninger benyttet utenlandske musikere på plateinnspillingene. På «Reflex» (1985) spilte f.eks. det svenske «Abba-kompet» med Per Lindvall og Lasse Welander i spissen og på flere av de nyeste produksjonene er amerikanske studio-musikere benyttet i selskap med norske.

 

De som har spilt for Reflex

En viktig del av et kor som Reflex, er bandet. Gjennom årene har en rekke musikere vært innom koret. Det aller første Reflex-bandet besto av: Trygve Moe – piano, Bjørn Norum – gitar, Terje Solberg – kontrabass og Svein Andersen – trommer.

Senere har følgende spilt med Reflex:

 

Piano/Keyboards:       Martin Alfsen (77-78)

                                   Jon Paschen Knudsen (79)

                                   Hans Petter Lia (80-86)

                                   Einar Hauge (80-86)

                                   Rune Jensen (87-89)

                                   Trond Helgerud (fra 90)

 

Gitarister:                   Torbjørn Alfsen (78-80 og fra 90)

                                   Knut Halmrast (82-83

                                   Arne Skage     (85-86)

                                   Torkil Myhre (87-89)

 

Bass:                           Svein Therkelsen (81-85)

                                   Vidar Kjeldsen (85-86)

                                   Anders Mossberg (siden 87)

 

Trommeslagere:         Ole Tom Torjussen (83-85)

                                   Nils Harkestad (85)

                                   Anders Viken (86)

                                   Danne Gansmoe (siden 87)