Lumi-forlag var det største og viktigste forlaget for kristen sang og musikk på 70-tallet og inn på 80-tallet. Musikken legges nå ut for streaming av Musikkentreprenørene. Det gjelder mange produksjoner, og det vil derfor gå over lengre tid. Vi begynner med Storsalens Minikor og dirigent Trond Andersen. De første utgivelsene kommer 29. august 2019.