I september 1997 startet Storsalen i Oslo en ny type gudstjeneste (G2). Det var Olav Garcia de Presno som var leder for Storsalen i denne tiden, mens lekmannsprestene Pål Tvedt og Ole Kristian Lauvnes ledet arbeidet med å utvide gudstjenestetilbudet.

Garcia de Presno forteller i en rapport” På grunn av vekst og tilstrømning hadde vi ingen annen utvei enn å begynne med en gudstjeneste til.  De unge lederne i Storsalen oppfordret sterk til dette”. Ettermiddagsgudstjenesten fikk navnet G2, som igjen ga navn til formiddagsgudstjenesten G1. I 1994 var det rundt 450 medlemmer i kategorialmenigheten, mens i 1999 nærmet det seg 1000 medlemmer.  Det var gjennomsnittlig 330 nattverdsgjester på G1 i 1996 og dette økte til rundt 700 i 1999 på G1 og G2 til sammen. Fra nov. 96 til nov. 98 vokste antall nattverdgjester samlet med 125% på de to

gudstjenestene. Dette utgjorde en fjerdedel av alle nattverdgjestene i Oslo bispedømme. 

G2 opplegget ble også spredt til mange andre menigheter i landet, bl.a. Kristiansand Frikirke.

Teamene i Storsalen og Kristiansand frikirke gikk i år 2004 sammen om å lage en CD med sanger og liturgi som ble brukt på disse gudstjenestene.

Musikere: Runar Nørsett og Kjetil Høyer Jonassen, keys, Knut Antonsen og Jon Solberg, gitar, Audun Kristiansand bass, Rune Mørsland trommer, Johnny Gjerseth sax. Jon Kleveland var albumets produsent og arrangør, mens Øystein Bukkholm var teknikker og mikser. Albumet ble mastret av Roald Råsberg. Produksjonen ble spilt inn i Sanden Studio.